Viktig information

Från och med idag, 2019-05-12, har jag fattat beslutet att inte längre erbjuda tjänsten tillverkning av bassträngar. Anledningen är att vi av tidsbrist tyvärr inte längre har möjlighet att hålla den servicenivå som vi utlovat och våra kunder förväntar sig. Vi hoppas att någon gång i framtiden kunna finna en lösning på detta.

Vi vill tacka våra kunder för de gångna åren och hoppas att våra strängar varit till belåtenhet.

Jonas, Matilda och Bengt